1
Bạn cần hỗ trợ?
0989 70 2323 - 0972 980 087

Glycerin Vegetable

Glycerin Vegetable

Đơn vị Giá Chọn
Glycerin Thực vật 100ml 50,000
Glycerin Thực vật 500ml 150,000
Glycerin Thực vật 1000ml 250,000

Vegetable  Glycerine Thực Vật: được sản xuất từ 100% cây cỏ tự nhiên, đạt tiêu chuẩn dược phẩm Âu, Mỹ.

 

 

 

Vegetable  Glycerine Thực Vật: được sản xuất từ 100% cây cỏ tự nhiên, đạt tiêu chuẩn dược phẩm Âu, Mỹ.

Tiêu chuẩn dược phẩm: United States Pharmacopeia (USP), British Pharmacopeia (BP) và European Pharmacopeia (EP) 

Hãng sản xuất: http://www.klkoleo.com/brand/palmera%C2%AE-glycerine

Ứng dụng: xem link: http://www.klkoleo.com/brand/palmera%C2%AE-glycerine

Used in pharmaceuticals, personal care product, toiletries and cosmetics as solvents and humectants